Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej 17.12.2020

Nowy termin wydarzenia to 17–19 grudnia 2020 r. Rejestracja trwa do 1. listopada 2020 r.

Zapraszamy do Lublina. Konferencja odbędzie się między 17. a 19. grudnia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac oraz uczestnictwa w postaci słuchacza w Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej (International Conference on Nonooperative Treatment of Bones, Muscles and Internal Organs).

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach 17–19 grudnia 2020 r. w Lublinie. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych aspektami związanymi z leczeniem pozaoperacyjnym mięśni, kości, skóry i narządów wewnętrznych.

Organizatorzy zapraszają do dyskusji i prezentowania prac dotyczących:

  • diagnostyki w obrębie kości, mięśni i narządów wewnętrznych,
  • opieki przed- i pooperacyjnej,
  • leczenia farmakologicznego lub czynnościowego,
  • aspektów prawnych, psychologicznych i etycznych związanych z podjętym leczeniem.

Na Konferencji wygłaszane mogą być prace: przeglądowe, badawcze, poglądowe lub opisy przypadków klinicznych. Naukowcy będą mogli prezentować je w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim. Abstrakty zostaną opublikowane, a prelegenci otrzymają możliwość zamieszczenia pełnej wersji pracy w punktowanym wydawnictwie. Autorom prac przyznane zostaną liczne nagrody, w tym Grand Prix Konferencji.

Celem organizatorów jest stworzenie forum dyskusyjnego zarówno dla  ortopedów, chirurgów, radiologów, reumatologów, farmakologów oraz specjalistów z innych dziedzin, jak i dla grona studenckiego.

Konferencja odbywa się m.in. pod Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiej Akademii Nauk. Konferencja spełnia wymogi "Ustawy 2.0".

Rejestracja jest możliwa do 1 listopada 2020 r.

Strona Konferencji [kliknij tutaj].

Profil wydarzenia na Facebooku [kliknij tutaj]
Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej