Dostępy w złamaniach mednicy 25.05.2020

Data: 25.05.2020 r. 

Prowadzący: dr n. med. Michał Kułakowski, dr n. med. Karol Elster