Międzynarodowa Konferencja Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej 16.04.2020

Zapraszamy do Lublina. Konferencja odbędzie się między 16. a 18. kwietnia 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do prezentowania prac oraz uczestnictwa w postaci słuchacza w Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej (International Conference on Nonooperative Treatment of Bones, Muscles and Internal Organs).

Konferencja połączona z warsztatami szkoleniowymi odbędzie się w dniach 16–18 kwietnia 2020 r. w Lublinie. Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych aspektami związanymi z leczeniem pozaoperacyjnym mięśni, kości, skóry i narządów wewnętrznych.

Organizatorzy zapraszają do dyskusji i prezentowania prac dotyczących:

  • diagnostyki w obrębie kości, mięśni i narządów wewnętrznych,
  • opieki przed- i pooperacyjnej,
  • leczenia farmakologicznego lub czynnościowego,
  • aspektów prawnych, psychologicznych i etycznych związanych z podjętym leczeniem.

Na Konferencji wygłaszane mogą być prace: przeglądowe, badawcze, poglądowe lub opisy przypadków klinicznych. Naukowcy będą mogli prezentować je w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim. Abstrakty zostaną opublikowane, a prelegenci otrzymają możliwość zamieszczenia pełnej wersji pracy w punktowanym wydawnictwie. Autorom prac przyznane zostaną liczne nagrody, w tym Grand Prix Konferencji.

Celem organizatorów jest stworzenie forum dyskusyjnego zarówno dla  ortopedów, chirurgów, radiologów, reumatologów, farmakologów oraz specjalistów z innych dziedzin, jak i dla grona studenckiego.

Konferencja odbywa się m.in. pod Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiej Akademii Nauk. Konferencja spełnia wymogi "Ustawy 2.0".

Rejestracja jest możliwa do 10 marca 2020 r.

Strona Konferencji [kliknij tutaj].

Profil wydarzenia na Facebooku [kliknij tutaj]Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny

Międzynarodowej Konferencji Chirurgii i Ortopedii Nieoperacyjnej