XVII Sympozjum Ortopedyczno- Radiologiczne „Diagnostyka obrazowa w ortopedii” „A jednak Wdzydze” w Gniewinie 14-16 listopada 2019r. 14.11.2019

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Czyli drodzy przyjaciele Radiolodzy, Ortopedzi

Z ogromna radością chcielibyśmy wspólnie z Państwem podtrzymać niezwykłą współpracę ortopedyczno-radiologiczną, którą w tak fenomenalny sposób zapoczątkowali wyśmienici dwaj specjaliści dr Marek Krzemiński i dr Jan Świątkowski.

Z ich poparciem i „błogosławieństwem” pragniemy wznowić te, jakże niezwykłe spotkania interdyscyplinarne.

Kto bywał , a jest nas „Wdzydzaków” niemało, to wie jak wyśmienite dyskusje nad przypadkami „z życia wziętymi” wiedliśmy godzinami we wspaniałej, przyjacielskiej atmosferze. Wielu z nas pamięta jak, na niezwykle wysokim poziomie, wystąpienia kolegów radiologów i ortopedów były przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji nad ważnymi problemami medycyny narządu ruchu.

Współpraca lekarzy zajmujących się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń narządu ruchu jest jedynym sposobem na skuteczną pomoc naszym pacjentom.

W imieniu Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii  i Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego mamy zaszczyt zaprosić  Państwa na spotkanie „ A jednak Wdzydze” , które odbędzie się tradycyjnie w listopadzie. Wychodząc naprzeciw państwa uwagom zmieniliśmy jedynie miejsce naszych obrad na Gniewino (k. Wejherowa) i spotykamy się wszyscy w dniach 14-16 listopada 2019r . w Hotelu Mistral Sport.

Program naukowy skupi się na  zaproponowanych przez państwa tematach

  1. Zmiany guzopodobne i guzy łagodne
  2. Obluzowania i ubytki w alloplastykach
  3. Uszkodzenia i chirurgia nerwów obwodowych
  4. Przeoczone złamania-czyja wina
  5. Varia

Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy, i Ci co bywali i Ci co chcieliby bywać i dyskutować w takim świetnym gronie lekarzy z całej Polski. Czekamy na państwa doniesienia i przypadki, a będziemy je analizować mając na uwadze najważniejsze postępy w obrazowaniu i leczeniu układu mięśniowo-szkieletowego.

Jest to doskonała okazja, aby rozpocząć kolejny etap tak niezwykłej współpracy, która owocuje i korzyścią dla pacjentów i przyjaźniami w naszym gronie.

Dziękujemy doktorowi Markowi Krzemińskiemu i Janowi Świątkowskiemu, że ich przyjaźń stworzyła  tak wspaniałe konferencje

 

Czekamy na Państwa

dr Krzysztof Klawonn

dr Mariusz Kamieniecki

dr n. med. Joanna Niemunis- Sawicka

 

Zapraszamy na stronę:

www.wdzydze2.pl