XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr. 16.05.2019

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

przypadł nam w udziale zaszczyt i przyjemność zorganizowania w roku 2019 kolejnego XXIX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr.

Już po raz trzeci Zespół Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza do uroczych i gościnnych Międzyzdrojów.

XXIX Sympozjum będzie okazją do wymiany poglądów i własnych doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia zachowawczego i operacyjnego niezborności stawów biodrowych. Kolejnym tematem będzie diagnostyka i leczenie urazów i ich skutków w stawie kolanowym (z wyłączeniem złamań).

Mam nadzieje, że dzięki pracy Koleżanek i Kolegów zajmujących się leczeniem dzieci merytoryczny poziom prezentacji będzie, jak podczas poprzednich spotkań, bardzo satysfakcjonujący.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszam Państwa do aktywnego uczestnictwa w Sympozjum.

dr hab. n. med. prof. PUM Maciej Kołban
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

www.ppos2019.pl