Nowe kierunki w leczeniu stożka rotatorów. XIV Głuchołaskie Warsztaty Artroskopowe 28.02.2019

Szanowni Państwo!
W dniach 28 lutego - 2 marca 2019 roku odbędzie się na Bloku Operacyjnym NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy, prosektorium Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach oraz w hotelu „Aspen” w Podlesiu Kurs Instruktażowy (ICL) Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia oraz Sekcji Barkowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Program:
Wykłady uwzględniające tematy główne: SCR – rekonstrukcja górnej torby stawu ramiennego, LHBT – SCR – rekonstrukcja górnej
torby stawu ramiennego z wykorzystaniem ścięgna głowy długiej bicepsa, endoprotezoplastyka anatomiczna i odwrócona stawu
ramiennego, terapie biologiczne: PRP, komórki mezenchymalne, łokieć – anatomia i najczęstsze patologie.

Przewidziane są cztery operacje na żywo: SCR, LHBT-SCR, endoprotezoplastyka anatomiczna i odwrócona stawu ramiennego,
warsztaty kadawerowe instruktażowe kadawerowe: anatomia artroskopowa stawu barkowego, endoprotezoplastyka anatomiczna i
odwrócona (m.in. krótkotrzpieniowa), anatomia artroskopowa i lecznicze procedury artroskopowe stawu łokciowego.

Planujemy ponadto warsztaty kadawerowe dla grupy uczestników obejmujące wykonanie ww. procedur operacyjnych.

W Głuchołazach odbyło się spotkanie założycielskie Polskiego Towarzystwa Barku Łokcia, stąd do tradycji należy zebranie
Zarządu Towarzystwa podczas każdych warsztatów. Funkcję Prezesa pełni obecnie dr Roman Brzóska.

Szczegółowy program na stronie www.ortopedia.opole.pl w zakładce Centrum Edukacji Ortopedycznej

Kontakt z Biurem Organizacji ICL PTBiŁ oraz Sekcji Barkowej PTOiTr.:
NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy, ul. Oleska 97; 45-222 Opole
Tel. 77 474 32 09
e-mail: ortopedia@ortopedia.opole.pl
Osoba odpowiedzialna: Robert Pełka – kierownik NZOZ „Ortopedia” Opole-Głuchołazy

Koszt uczestnictwa:
• 500 zł członkowie PTBiŁ
• 1.000 zł pozostali uczestnicy
• Kurs kadawerowy (płatny osobno) – 2.500 zł

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (poniżej) oraz wpłatę na konto: Ortopedia s.c. 67 1090
1649 0000 0001 0566 1421

W tytule przelewu prosimy wpisać "Warsztaty oraz Imię i nazwisko uczestnika"

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Szczegółowy program na stronie www.ortopedia.opole.pl w zakładce Centrum Edukacji Ortopedycznej