Onkologia Narządu Ruchu Kurs Onko-Ortopedia 13.12.2018

13-14 grudnia 2018, Szczecin 
Onkologia Narządu Ruchu
Kurs Onko-Ortopedia

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Dr hab. n. med. Daniel Kotrych