KNEE MASTER 2018 24.11.2018

Data:
24 listopada 2018 roku

Miejsce: 
Hotel Mercure Warszawa Centrum
ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa

Drogie Koleżanki i Koledzy,

serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Knee Master. Z roku na rok wzrasta liczba wykonywanych endoprotez pierwotnych stawu kolanowego w Polsce. Powoduje to wzrost liczby powikłań. Część z nich spowodowana jest znacznym zaawansowaniem choroby zwyrodnieniowej i trudnościami technicznymi w optymalnym założeniu endoprotezy. Dlatego też szczególną uwagę zwrócimy na planowanie przedoperacyjne w trudnych przypadkach. Z uwagi na problem infekcji okołoprotezowych oraz trudności z ich wczesnym rozpoznawaniem i leczeniem chcemy usystematyzować wiedzę na ten temat.

Zapraszamy jak zawsze do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie: http://www.kneemaster2018.pl/