VI Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego 19.10.2018

W tym roku tematem głównym sympozjum będą odległe wyniki leczenia stawu biodrowego z jego zachowaniem oraz złamania okołoprotezowe i rewizje stawu biodrowego.

Data:
19–20 października 2018 roku

Miejsce:
Hotel Mercure Warszawa Centrum
ul. Złota 48/54
00-120 Warszawa

Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy,

Serdecznie zapraszam do udziału w VI Wierzejewskiego Sympozjum Stawu Biodrowego. Spotkanie to zawsze w części poświęcone jest technikom leczenia stawu biodrowego z jego zachowaniem, a w części różnym aspektom endoprotezoplastyki stawu biodrowego. W tym roku tematem głównym sympozjum będą odległe wyniki leczenia stawu biodrowego z jego zachowaniem oraz złamania okołoprotezowe i rewizje stawu biodrowego.

Zagadnienia te zajmują ważne miejsce we współczesnej ortopedii. Wyniki leczenia pozwalają na określenie rokowania, ale są również sposobem na ocenę jakości naszej pracy.

Nasze spotkanie ma charakter edukacyjny i jak zawsze związane jest z osobą profesora Ireneusza Wierzejewskiego. Tradycyjnie w sesji historycznej przypomnimy ortopedę, o którym nie powinniśmy zapomnieć. W tym roku będzie to osoba profesora Józefa Szczekota.

Spotkaniu patronuje Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Zapraszam do Warszawy jak zwykle w październiku.

Z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie:
http://www.sympozjumwierzejewskiego.pl/