Kurs wczesnej diagnostyki rozwojowej dysplazji stawu biodrowego 07.06.2018

Szanowni Państwo,

W czerwcu 2018 roku organizujemy ważny dla naszego Towarzystwa, szczególnie ortopedii dziecięcej, kurs wczesnej diagnostyki rozwojowej dysplazji stawu biodrowego.

Technika ultrasonografii dziecięcego stawu biodrowego opracowana przez prof. Grafa jest obecnie najczęściej stosowaną metodą pozwalającą na wczesne wykrycie oraz monitorowanie leczenia rozwojowej dysplazji stawu biodrowego.

Uczestnicząc w wielu kursach prowadzonych przez prof. Grafa na całym świecie i wykonując badania USG według jego wskazówek, przekonaliśmy się, jak łatwym i powtarzalnym sposobem jest ocena stawu biodrowego przy pomocy ultrasonografu. Warunkiem skuteczności jest standaryzacja wykonywania badania i regularne podnoszenie kwalifikacji.

Niestety często spotykanym problemem w praktyce klinicznej jest styczność z wynikami badań, które nie spełniają podstawowych standardów, co niesie poważne konsekwencje zdrowotne dla dziecka i prawne dla lekarza.

Namawiani przez profesora Grafa i po uzyskaniu od Niego odpowiednich referencji, postanowiliśmy rozpocząć na terenie Polski coroczne kursy prowadzone dokładnie wg wytycznych autora metody i w oparciu o udostępnione nam materiały.

Plan szkoleń pokrywa się ze sprawdzonym w praktyce schematem stopniowego wprowadzania Uczestników w metodykę badania, ćwiczenia na fantomie oraz praktyczne wykonywanie badań stawów biodrowych noworodków i niemowląt.

Kurs będzie prowadził prof. Reinhard Graf z Austrii, twórca metody, prof. Marek Synder z Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi oraz dr Piotr Michniowski, doświadczony doktor w zakresie ultrasonografii biodra dziecięcego. W realizację merytoryczną kursu jest również zaangażowana Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Gdańsku. 

Podczas kursu każdy Uczestnik otrzyma przetłumaczoną na język polski wersję podręcznika, która ułatwia zrozumienie istoty omawianych zagadnień i pozwala uporządkować przekazywaną wiedzę na temat ultrasonografii dziecięcego stawu biodrowego.

Mamy nadzieję, że proponowane szkolenia spełnią Państwa oczekiwania i pozwolą na jeszcze szersze stosowanie badania ultrasonograficznego, a tym samym wpłyną na poprawę wykrywalności oraz leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w naszym kraju.

Koszt uczestnictwa wynosi 2000 zł za osobę (kwota obejmuje wyżywienie i kurs). 

Data:

7–8.06.2018

Miejsce:

HOTEL MERCURE

GDAŃSK STARE MIASTO 

ul. Jana Heweliusza 22

80-890 Gdańsk

Zapisy na stronie

www.graf-usg.pl

Prof. dr hab. Marek Synder

Dr Piotr Michniowski


Ultrasound imaging of children’s hip joints, as described by Professor Graf, is the most commonly-used method of detection of Developmental Dysplasia of the Hip (DDH), leading to earlier diagnosis and assisting in its monitoring and treatment.

Participants of courses organised by Professor Graf around the world now perform ultrasound examinations according to his principles, and we have seen how simple a method of assessment with ultrasonography of the infant hip is. We understand, however, that standardization of the scanning, as well as an advancement in skills, is absolutely vital.

Unfortunately, a frequent problem is a scan obtained without applying established standards, leading to serious consequences in the condition of the patient and potential legal difficulties for the practitioner.

Having been established by Professor Graf and following many positive reviews, we have decided to start annual courses organised according to Professor Graf’s methods, directly supported by materials provided by him.

The timetable of the course is a step-by-step introduction for the participants to the methodology of the examination, including exercises with a lifelike doll, and practical ultrasound scanning of infants’ hips.

In addition, all participants will get a copy of the highly practical ‘Manual of Ultrasonography’ translated into Polish, which will highlight common problems and clarify their understanding about the scanning of children’s hips using ultrasound.

The aim for our courses is to provide a valuable insight into the use of ultrasound, resulting in improved detection and treatment of DDH throughout Poland.

President of  the Polish Orthopaedics and Trauma Society

Marek Synder, Ph D.

Piotr Michniowski M.D.


Agenda kursu (pobierz PDF)