Akademia Chirurgii Ręki 11.03.2018

11-12 marca 2018r. 
Miłocin


Szanowni Państwo!

Okres ostatnich kilkunastu lat to czas dynamicznego, żeby nie powiedzieć, rewolucyjnego rozwoju metod leczenia zarówno ortopedycznego, jak i traumatologicznego. Jest to związane z postępem technologicznym, rozwojem i dostępnością biomateriałów, ale również z doskonaleniem się technicznym całego środowiska ortopedycznego. Dotyczy to oczywiście również chirurgii kończyny górnej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu lekarzy, chcących posiadać umiejętność biegłego operowania kończyny górnej w gdańskim Uniwersytecie Medycznym, pod kierownictwem prof. Tomasza Mazurka powstała Akademia Chirurgii Ręki. Kursy AChR zostały objęte patronatem PTOiTr.

Wykładowcami AChR, obok prof. Tomasza Mazurka i członków jego zespołu, są również wybitni specjaliści z innych ośrodków klinicznych: prof. Leszek Romanowski, prof. Andrzej Żyluk, prof. Jacek Kot, dr med. Paweł Surdziel, dr med. Ireneusz Walaszek.
W ramach AChR przedstawiamy aktualny stan wiedzy na temat najważniejszych zagadnień z zakresu leczenia operacyjnego i nieoperacyjnego uszkodzeń całej kończyny górnej. Nasz obszar zainteresowania sięga od palców do okolicy barku.

Kursy skierowane są do lekarzy w trakcie specjalizacji, pielęgniarek i instrumentariuszek ortopedycznych oddziałów zabiegowych.

Typowe choroby i uszkodzenia z zakresu chirurgii ręki obejmują:

W obrębie ręki:
 • uszkodzenia nerwów i ścięgien,
 • złamania kości promieniowej, kości palców i nadgarstka,
 • zespół kanału nadgarstka.

W obrębie łokcia:
 • złamania,
 • łokieć tenisisty,
 • łokieć golfisty,
 • przykurcze i deformacje pourazowe,
 • zmiany zwyrodnieniowe.

W obrębie barku:
 • zespoły bólowe,
 • uszkodzenia pierścienia rotatorów,
 • niestabilność,
 • zespół zamrożonego barku,
 • zmiany zwyrodnieniowe,
 • złamania,
 • deformacje pourazowe,
 • uszkodzenia splotu ramiennego.

W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także wprowadzone w ostatnich latach nowoczesne techniki operacyjne, tzw. procedur mało-inwazyjnych. Należą do nich techniki artroskopii barku, artroskopii łokcia i nadgarstka, endoskopowego odbarczania nerwów, które pozwalają na wykonanie wielu rekonstrukcji uszkodzonych tkanek bez konieczności wykonywania otwarcia stawów.
Kolejną techniką pozwalającą na poprawę funkcji w zaawansowanych zwyrodnieniach jest endoprotezoplastyka (wymiana stawu). W kończynie górnej może dotyczyć zarówna barku, jaki i łokcia, nadgarstka czy stawów palców.

dr hab. med. Tomasz Mazurek prof. nadzw. GUMed
Kierownik Naukowy Akademii Chirurgii Ręki

Szczegółowe informacje i rejestracja:  www.achr.pl