Polskie Towarzystwo
Ortopedyczne i Traumatologiczne
Master Section

Kontakt

Prezes
Prof. dr hab. med. Marek Synder
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Ul. Pomorska 251
92-213 Łódź


Sekretarz

Dr med. Marek Drobniewski
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Ul. Pomorska 251
92-213 Łódź


Skarbnik 
Dr hab. med. Andrzej Borowski
Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej UM w Łodzi
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
Ul. Pomorska 251
92-213 Łódź


Redakcja
redakcja@ptoitr.pl
do góry