• Oddział Pomorski
 • Adres:
 • Prezes
  dr Wiktor Szandorowski
  wiktor.szandorowski@wp.pl

  Past Prezes
  dr med. Konrad Drewek
  kdrewek@gumed.edu.pl

  Prezes Elekt
  dr Grzegorz Sosnowski
  acl-pcl@wp.pl

  Sekretarz
  dr med. Marek Rocławski
  marekroclawski@op.pl

  Skarbnik
  dr Jan Nyckowski
  j.nyckowski@gmail.com