• Oddział Pomorski
 • Adres:
 • Gdynia
  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Miejski im. Brudzinskiego w Gdyni

  ul. Wójta Radtkego 1
  81-348 Gdynia
  Tel. 58 620 75 01, 58 666 55 20
  Fax. 58 620 11 14
  E-mail: drpawelciesla@tlen.pl

  Prezes - dr n. med. Paweł Cieśla