• Oddział Podkarpacki
 • Adres:
 • Członek Zwyczajny Zarządu:
  lek. Sławomir Majcher

  Komisja Rewizyjna Oddziału: 
  lek. Tomasz Kowalczyk, dr n. med. Paweł Polaczek, lek. Marcin Jaszczuk

  Siedziba Zarządu:

  Oddział Podkarpacki PTOiTr
  Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych
  Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie im. Św. Jadwigi Królowej
  ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów
  tel.: 17 866 41 98
  fax: 17 866 41 11