• Oddział Kujawsko-Pomorski
 • Adres:
 • Bydgoszcz
  Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Szpital Uniwesytecki nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy

  ul. M. Curie Skłodowskiej 9 
  85-094 Bydgoszcz
  Tel. 52 585-47-20
  E-mail: matewski@gazeta.pl

  Prezes - dr n. med. Dariusz Mątewski