Prezes
prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
Past Prezes
prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Prezes Elekt
dr hab. n. med Tomasz Mazurek, prof. nadzw.
Skarbnik
dr n. med. Maciej Bręborowicz
Sekretarz
dr n. med. Piotr Czarnecki
Członek Zarządu
dr n. med Michał Mielnik
Redaktor Naczelny Chirurgii
Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski