Prezes
prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

romanowski@data.pl
Prezes Poprzedniej Kadencji
prof. dr hab. n. med. Marek Synder

msynder@pro.onet.pl
Prezes Elekt
dr hab. n. med Tomasz Mazurek, prof. nadzw

mazurek@gumed.edu.pl
Skarbnik
dr n. med. Maciej Bręborowicz

mbreborowicz@gmail.com
Sekretarz
dr n. med. Piotr Czarnecki

piotr_czarnecki@tlen.pl
Członek Zarządu
dr n. med Michał Mielnik

mmielnik@poczta.onet.pl
Członek Zarządu
dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski

lukaszmatuszewski@umlub.pl
Redaktor Naczelny Chirurgii
Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski

nowakowski@polishorthopaedics.pl