Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Sekretarz
dr med. Marek Drobniewski