Przewodniczący Walnego Zebrania Członków PTOiTr stwierdził, że Walne Zebranie Członków PTOiTr podjęło uchwałę o wyborze do Sądu Koleżeńskiego PTOiTr:

dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda 
dr n. med. Marek Hawranek
prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński 
dr n. med. Stanisław Łukawski
prof. dr hab. med. Stanisław Pomianowski