Przewodniczący Polskiej Grupy Narodowej SICOT 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Jan Bohatyrewicz 
Szczecin, Poland 

Przedstawiciele do EFORT 
Prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk
Poznań, Poland 

Prof. dr hab. n. med. Marek Synder 
Łódź, Poland 

Prezesi Oddziałów Terenowych PTOiTr 

dr n. med. Mirosław Kulej
dolnośląski, Wrocław

dr n. med. Dariusz Mątewski
kujawsko-pomorski, Bydgoszcz

dr hab. n. med. Jacek Gągała
lubelski, Lublin

dr n. med. Piotr Pruszyński
lubuski, Gorzów Wielkopolski

dr n. med. Krzysztof Walenczak
łódzki, Łódź

dr n. med. Piotr Kłosiński
małopolski, Kraków

dr n. med. Robert Pełka
opolski, Głuchołazy

dr n. med. Artur Harmata
podkarpacki, Rzeszów

dr n. med. Maciej Lucjan Dołżyński  
podlaski, Białystok

dr n. med. Konrad Drewek
pomorski, Gdańsk

dr n. med. Mirosław Falis
poznański, Poznań

dr n. med. Michał Mielnik
śląski, Piekary Śląskie

dr n. med. Artur Bałdyga  
świętokrzyski, Busko-Zdrój 

Tomasz Niedźwiecki
warmińsko-Mazurski, Olsztyn 

dr n. med. Jacek Bendek   
mazowiecki, Warszawa  

dr n. med. Łukasz Kołodziej 
zachodniopomorski,  Szczecin

Przewodniczący Sekcji Naukowych PTOiTr 

Dr hab. n. med. Przemysław Lubiatowski
Poznań, Poland 

Dr hab. n. med. Julian Dutka
Kraków, Poland 

Dr n. med. Piotr Czarnecki
Poznań, Poland 

Dr n. med. Tomasz Blicharski
Lublin, Poland 

Dr hab. n. med. Maciej Kołban, prof. PUM
Szczecin, Poland 

Dr n. med. Daniel Kotrych
Szczecin, Poland 

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski
Otwock, Poland 

Dr n. med. Iwona Słowińska
Warszawa, Poland 

Dr n. med. Marcin Milecki
Otwock, Poland 

Komisja Rewizyjna Zarządu Głównego PTOiTr (głos doradczy) 
Dr n. med. Jerzy Białecki 
Otwock, Poland 

Sąd Koleżeński Zarządu Głównego PTOiTr (głos doradczy) 

Dr n. med. Jacek Bendek 
Warszawa, Poland