Początki ortopedii polskiej do 1913 roku

Współczesną ortopedię tworzyło na przestrzeni wieków wielu lekarzy, którzy chorobom narządu ruchu poświęcili niejednokrotnie całe swoje życie. Przypomnijmy niektórych z nich.

Józef Struś (1510-1568)

 

Urodził się w Poznaniu. Kształcił się w poznańskiej akademii Lubrańskiego, a następnie w Krakowie i Padwie. Jego prace o złamaniach i deformacjach szkieletu były pierwszymi udokumentowanymi publikacjami stanowiącymi źródło zainteresowań traumatologią i ortopedią ówczesnych lekarzy. Były to głównie przekłady z greki na język łaciński uwzględniające szerokie komentarze Galena do prac Hipokratesa. Wiadomości Strusia vel Strutiusa wykorzystywane były przez niego w praktyce lekarskiej i dotyczyły między innymi metod leczenia skrzywień i zapaleń kręgosłupa. Potwierdza to później Ireneusz Wierzejewski, który pisze, że Struś "musiał się oczywiście w praktyce dostosować do zasad uznawanych przez Galena".