Skład Sądu Koleżeńskiego
Prof. dr hab. med. Tomasz Mazurek
Dr med. Grzegorz Tomasik 
Dr med.Marek Hawranek
Dr med. Jacek Bendek
Dr med. Marcin Obrębski

Kontakt 
Prof. dr hab. med. Tomasz Mazurek
Kliniczny Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci i Młodzieży GUMed
ul. Nowe Ogrody 1 – 6, Gdańsk 80 – 803 
tel. 58 764 01 00
fax. 58 302 14 16