Zachęcamy do zapoznania się z odcinkiem dotyczącym złamania końca dalszego kości promieniowej. W pierwszym odcinku przedstawiliśmy dostęp operacyjny. Operacja została przeprowadzona przez prof. dr hab. med. Lecha Romanowskiego, przy asyście lek. Michała Harasymczuka, oraz dr n. med. Pawła Surdziela. Szczegóły postępowania z pacjentami z osteoporozą zawarliśmy w pierwszej części z Prof. Leszczyńskim.