Przypadek dotyczy dziecka z mózgowym porażeniem. Najczęstsza postać porażenia dziecięcego to postać spastyczna, nasz pacjent został zakwalifikowany do grupy 4.