Nieinwazyjne leczenie złamań kości

Czy moż­na bez­piecz­nie przy­spie­szyć pro­ces go­je­nia się ko­ści w trud­nych zła­ma­niach? Za­pra­sza­my na cykl wy­kła­dów z przy­pad­ka­mi kli­nicz­ny­mi z Nie­miec i Pol­ski.

Zaburzenia zrostu kostnego po przebytym złamaniu są poważnym powikłaniem i stanowią problem w odzyskaniu prawidłowej funkcji układu kostnego. Sam proces leczenia jest często kosztowny, długotrwały i wiąże się z przeprowadzeniem kilku operacji.


Zaburzenia zrostu występują u ok. 10% wszystkich złamań, szczególnie po urazach wielomiejscowych i złamaniach wieloodłamowych, a przede wszystkim u pacjentów obciążonych czynnikami ryzyka, tj. palenie papierosów, zaawansowany wiek, cukrzyca, otyłość i inne. 

Liczne światowe publikacje potwierdzają skuteczność ultradźwięków w nieinwazyjnym leczeniu złamań. W przypadku świeżych złamań LIPUS (Low Intensity Puls Ultrasounds) skraca leczenie o 38%, natomiast w brakach zrostu skuteczność terapii określana jest na poziomie 86%. Istotne jest więc podniesienie polskich standardów leczenia z zastosowaniem terapii ultradźwiękowej we wspomaganiu leczenia złamań. 

Wykłady przyniosą Państwu odpowiedź na pytania:
• Jak stymulować zrost kości u pacjentów trudnych?
• Jak przyspieszyć leczenie złamań?
• Jak uniknąć operacji i leczyć nieinwazyjnie?
• Czy zdecydować się na leczenie w przypadku niestabilnego zespolenia?
• Jak poprawić komfort życia pacjenta?

Wkrótce

  • [Wywiad] W prostych słowach o złożonej terapii ultradźwiękami o niskim natężeniu (LIPUS)

    [Wywiad] W prostych słowach o złożonej terapii ultradźwiękami o niskim natężeniu (LIPUS)

    Exogen nie jest gadżetem. To element, który musi być wpisany w harmonogram leczenia pacjenta, a pacjent uczestniczy aktywnie i regularnie w tym procesie. Mamy pacjentów, którzy albo zapominają, albo nie mają czasu, albo im się nie chce. To jest podobnie jak z heparynami. Pacjent idzie do domu z heparynami drobnocząsteczkowymi, zapomni dzień, dwa, a później wraca do gabinetu z zapaleniem żył.

Odsłony programu