Tru­d­ne bio­­dro – co z nim zro­­bić? Za­­pra­­sza­­my na wy­­kład do­k­to­­ra Mi­­cha­­ła Pa­­na­­siu­­ka. W wy­­kładzie m.in. tru­d­ne bio­­dro po­­dy­­spla­­sty­cz­ne – nie­­o­ce­­nio­­na ro­­la to­­mo­­gra­­fii re­­ko­n­stru­k­cy­j­nej; bio­­dro pro­­tru­­zy­j­ne; bio­­dro ko­n­fli­k­to­­we; bio­­dro po­­u­ra­­zo­­we; zmia­­ny po­­za­­pa­l­ne i zła­­ma­­nia szy­j­ki.