Profesor Tomasz Mazurek krok po kroku prezentuje operację transferu ścięgien w przypadku pacjenta z nieodwracalnym uszkodzeniem nerwu strzałkowego. Zabieg został opatrzony komentarzem operatora. Profesor komentuje również wyniki leczenia możliwe do osiągnięcia dzięki przeprowadzeniu wspomnianej techniki. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.