Innowacyjny bioimplant tkanki kostnej przyszłością chirurgii ortopedycznej?

Poszukiwanie idealnego materiału/kompozytu do implantów tkanki kostnej trwa od lat. Obecnie najpowszechniej wykorzystywanym materiałem w implantologii są materiały metaliczne. Pomimo swojej uniwersalności odbiegają jednak swoimi właściwościami fizycznymi i chemicznymi od właściwości ludzkich kości.

W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zespół naukowców pod kierownictwem dr hab. inż. Kingi Pielichowskiej przeprowadza projekt, w którym postawiono sobie za cel wytworzenie bioprzyjaznego implantu, który byłby zbliżony swoją strukturą chemiczną i fizyczną do tkanki kostnej ludzkiego organizmu. Obecnie zespół pracuje nad kompozytem opartym na polimerze o nazwie polioksymetylen.

„Ma on znakomite właściwości mechaniczne i fizyczne, jednak po to, żeby był bardziej bioprzyjazny dla organizmu pacjenta, chcieliśmy wprowadzić do tego materiału hydroksyapatyt, który jest składnikiem mineralnym naszych kości. Niestety, na początku napotkaliśmy pewne trudności, dlatego że wprowadzenie hydroksyapatytu powodowało pogorszenie stabilności termicznej polioksymetylenu” - opowiada dr Pielichowska.

Dla zwiększenia stabilności termicznej polioksymetylenu badacze połączyli związek polioksymetylenu z poliglikolem etylenowym. Dzięki synergii związek w połączeniu z hydroksyapatytem może okazać się przyszłością implantologii i chirurgii ortopedycznej. Zdaniem naukowców materiał jest odporny na wysoką temperaturę, nie ulega rozpadowi w trakcie obróbki termicznej. Dzięki czemu będzie można go obrabiać, formować, nadać mu pożądany kształt.

Przed zespołem z AGH jeszcze seria badań, które pokażą czy bioimplant znajdzie szerokie zastosowanie w implantologii.  Na tę chwilę prace zostały objęte patentem.

Źródło: PAP