Urodził się 28 września 1935 roku w Krakowie. W 1958 r. ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie i rozpoczął pracę w Klinice Ortopedii jako wolontariusz. W 1964 r. uzyskał I stopień, a w 1968 II stopień specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Doktoryzował się w 1968 r., a habilitował w 1989 r. Stanowisko docenta otrzymał w 1990 r., a profesora nadzwyczajnego w 1993 r. Zainteresowania naukowe poświęcał chirurgii ręki, interwencjom naprawczym niepowodzeń i zaniedbań leczenia uszkodzeń urazowych układu ruchu i ocenie wartości rehabilitacji uzdrowiskowej. Członek komitetów redakcyjnych: „Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej” oraz „Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji”. Przewodniczył Lubelskiemu Oddziałowi PTOiTr. W latach 1978-1990 był wojewódzkim konsultantem ortopedii i traumatologii układu ruchu w województwie bialsko-podlaskiem, w latach 1995-1998 był konsultantem regionalnym, zaś w latach 1999-2000 konsultantem województwa lubelskiego ds. ortopedii. Ponad 10 lat pracował w Poradni Ortopedycznej Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej, przez 12 lat był konsultantem ds. ortopedii w Przemysłowym Zespole Specjalistycznym. W latach 1994-2011 był Kierownikiem Ośrodka Naukowo-Badawczego Kliniki w Iwoniczu-Zdroju i konsultantem ds. ortopedii. Kierował Katedrą i Kliniką Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie w latach 1994-2001 i połączonymi Klinikami Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji w latach 2001-2003. W roku akademickim 2000/2001 był kuratorem Kliniki Rehabilitacji. Otrzymał odznaczenia i wyróżnienia, m.in. medal PTOiTr im. Adama Grucy.