Urodził się 19 sierpnia 1928 roku w Łapach. Studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 1954 r. i rozpoczął staż i pracę w Szpitalu Powiatowym w Żarach k. Żagania na stanowisku asystenta. Po uzyskaniu stypendium specjalizacyjnego w zakresie ortopedii i chirurgii urazowej podjął w 1956 r. pracę w Klinice Ortopedycznej Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu. Od 1957 r. pracował w 2 Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Drugi stopień specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii uzyskał w 1960 r. Stopień naukowy doktora medycyny w 1963 r. Habilitował się w 1972 r. w Akademii Medycznej w Warszawie. Stanowisko docenta w Klinice Ortopedycznej Akademii Medycznej w Warszawie pełnił od 1973 do 1974 r. W 1983 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a w 1984 r. mianowany profesorem w Akademii Medycznej w Warszawie. W okresie 1974-1987 pełnił obowiązki kierownika Ośrodka Naukowo-Badawczego (ONB) Warszawskiej Kliniki Ortopedycznej w Uzdrowisku Ciechocinek, gdzie pełniłem również funkcję konsultanta. W 1978 r. został powołany na stanowisko prodziekana (dwie kadencje). Od 1957 r. członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W okresie 1987-1988 pełnił obowiązki prezesa Oddziału Warszawskiego PTOiTr. W 1987 r. rozpoczął pracę w Instytucie Reumatologii w Warszawie, na stanowisku kierownika Kliniki Reumoortopedii. Odznaczony między innymi: „Za wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”, Członek Honorowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Narządu Ruchu, Honorowym Odznaczeniem Medalem im. Profesora Adama Grucy, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.