Urodziła się 18 października 1926 roku w Żyrardowie. Dyplom lekarza otrzymała po ukończeniu studiów na Akademii Medycznej w Warszawie w 1951 r. Pracę doktorską obroniła w 1964 r. Habilitowała się w 1977 r. na podstawie dorobku i pracy pt. „Zaburzenia wzrostowe głowy i szyjki głowy kości udowej w chorobie Perthesa w świetle badań klinicznych i doświadczalnych”. Istotna część pracy habilitacyjnej została opublikowana w renomowanym czasopiśmie: Kiepurska A.: Late results of treatment in Perthes’ disease by a functional method. Clin Orthop Relat Res. 1991;(272):76-81. Stanowiło to duże osiągnięcie. Była autorką 53 artykułów dotyczących problematyki Ortopedii Dziecięcej. Pełniła liczne funkcje w PTOiTr. Miała fotograficzną pamięć. Potrafiła prowadzić wykład lub prezentację nie posługując się notatkami. Po objęciu kierownictwa Warszawskiej Kliniki Ortopedycznej przez Prof. Mariana Garlickiego objęła ordynaturę oddziału dziecięcego PSK nr 2 w Otwocku. Przez wiele lat pracowała z Prof. Stefanem Malawskim, a po jego przejściu na emeryturę była do roku 1997 kierownikiem Kliniki Ortopedii CMKP. Zmarła 21 października 2009 roku.