Urodził się 5 stycznia 1933 roku w Warszawie. 1957 r. dyplom lekarza w Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1954 r. wolontariusz i do 1961 r. asystent warszawskiej Kliniki Ortopedycznej prof. A. Grucy. Specjalizacja I stopnia i II stopnia z chirurgii ortopedycznej. 1967 r. stopień doktora nauk medycznych, 1978 r. habilitacja, 1990 r. tytuł profesora nadzwyczajnego „belwederskiego”, w 1996 r. mianowany na profesora zwyczajnego. Do 1966 r. asystent w Katedrze Chirurgii Urazowej SDL. Do 1979 r. asystent, adiunkt, docent w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii CSK WAM w Warszawie. W latach 1980-2002 kierownik Kliniki Chirurgii Urazowej, a od 1998 do 2000 r. kierownik Instytutu Chirurgii Urazowej Ortopedii i Neurochirurgii w CSK WAM, następnie profesor – konsultant w Wojskowym Instytucie Medycznym. Od 1974 do 1980 r. sekretarz ZG PTOiTr, wiceprezes i prezes Oddziału Warszawskiego. W latach 1985-1995 członek Zespołu Rejestru do Badań nad Guzami Kostnymi w Instytutu. Onkologii. Wieloletni członek Rady Naukowej CSK WAM, członek Komisji do Badań nad Urazami w Polskiej Akademii Nauk, członek polskiej grupy SICOT, członek i konsultant komitetu redakcyjnego Kwartalnika Ortopedycznego oraz Ortopedii Traumatologii Rehabilitacji. Członek zwyczajny i honorowy PTOiTr. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN, odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia, zespołową naukową nagrodą I stopnia Ministra Obrony Narodowej, medalem A. Grucy i D. Tylmana.