Koleżanki i Koledzy,

Zarząd na naszych spotkaniach wielokrotnie dyskutował kwestie organizacji Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego. W momencie, kiedy okazało się, że termin zjazdu został przełożony to jednak statut zobowiązuje nas do przeprowadzenia zebrania. Dyskutowaliśmy kwestie możliwości zebrania on-line lub w ograniczonej formie, jednak ani na taką, ani na taką formę statut nie zezwalał. Uznaliśmy, że zebranie powinno odbyć się w sposób tradycyjny. Planujemy, by była to sobota (19.09.2020r.) godz. 12:00 w Gdańsku. Wszystkich zapraszamy i informujemy, że bezwzględnie spełnimy wszelkie wymogi epidemiologiczne. Prosimy o zgłaszanie swojej obecności ponieważ umożliwi to nam orientacyjne ustalenie potrzeb i przygotowanie jednej lub kilku sal. Chcemy podkreślić, że w zebraniu mają powinność i możliwość uczestnictwa wszyscy członkowie Towarzystwa.

[KLIKNIJ I POTWIERDŹ OBECNOŚĆ]

Sprawa nadal jest otwarta i mamy czas do 6 tygodni przed datą zebrania, tak więc prosilibyśmy o opinie, sugestie, propozycje i uwagi dotyczące tego ważnego wydarzenia, które prosimy kierować na adres sekretarz@ptoitr.pl.  

Na bieżąco będziemy państwa informować, jaki będzie program zebrania, z czym mamy kłopoty i będziemy prosili o pomoc. Wkrótce przedstawimy sprawozdanie z działalności Zarządu, jak również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. W czasie zebrania chcielibyśmy wręczyć statutowe nagrody i wyróżnienia.

Prezes PTOiTr

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski