Szanowni Państwo,

układ kostny stanowi jedną z najczęstszych lokalizacji przerzutów nowotworowych. Postępujący rozwój ogniska przerzutowego w obrębie kości wiąże się z doświadczaniem przez pacjentów wielu uciążliwych objawów, takich jak dolegliwości bólowe i zaburzenia funkcjonalne układu ruchu, a także predysponuje do powstawania złamań patologicznych, co w istotny sposób pogarsza jakość życia pacjentów. Bez wątpienia dużą rolę w leczeniu tej grupy chorych odgrywamy My – lekarze Ortopedzi. Zdajemy sobie również sprawę, że w takich przypadkach proces decyzyjny, mający na celu kwalifikację pacjenta do zabiegu oraz wybór optymalnej metody leczenia, stanowi niezwykle wymagający, a jednocześnie ważny problem kliniczny.

Mając na uwadze jak istotne jest to zagadnienie, stworzyliśmy projekt badawczy, realizowany w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz przyległym Studenckim Kole Naukowym. Celem naszego badania jest ocena panujących obecnie trendów diagnostyczno-terapeutycznych wśród Ortopedów, dotyczących zmian przerzutowych w kościach.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety. Składają się na nią dwie główne części – teoretyczna oraz przypadki kliniczne. Ankieta ma charakter anonimowy, a uzyskane wyniki posłużą wyłącznie do celów naukowych. Wypełnienie ankiety zajmuje około 10–12 minut. Prosimy o wybranie odpowiedzi, które najdokładniej oddają Państwa zdanie w badanym obszarze. 

Bardzo liczymy na Państwa współpracę – ankietę można wypełniać do końca marca 2021 r.

Trendy w postępowaniu z pacjentami z przerzutami do trzonów kości długich

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Dziękujemy za poświęcony czas oraz wspieranie naszego projektu badawczego.


Z wyrazami szacunku,

dr hab. med. Tomasz Mazurek, prof. GUMed

(Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu)

dr n. med. Filip Dąbrowski

(Opiekun Studenckiego Koła Naukowego)

Dawid Ciechanowicz

(Koordynator projektu)