W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z epidemią Covid-19 oraz związanymi z nią obostrzeniami jesteśmy zmuszeni odwołać tegoroczną edycję Szkoły Ortopedii Dziecięcej w Uniejowie.

Wiele aktywności edukacyjnych realizowanych jest obecnie w formie zdalnej, tym niemniej osobiste spotkania i interakcje stanowią nieoceniony walor kursu w Uniejowie, którego nie da się zastąpić formą on-line. 

Termin kolejnego spotkania w Szkole Ortopedii Dziecięcej został ustalony na 18–19 listopada 2021 roku.

Mamy nadzieję, że warunki pozwolą na zorganizowanie kursu w tradycyjnej formule w tym terminie.


Zarząd Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

Pełnomocnik Sekcji ds. Szkoły Ortopedii Dziecięcej w Uniejowie

Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki