Ciepłe przyjęcie delegacji polskiej na 94. Kongresie Francuskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. W dniach 11–13 listopada 2019 roku odbył się w Paryżu 94. Kongres Francuskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego (SOFCOT). Na kongresie nasze Towarzystwo zostało zaproszone jako tzw. Invited Nation. Stało się to możliwe dzięki znakomitym stosunkom między ortopedami i klinikami z obu krajów przy aktywnym udziale poprzedniego Zarządu Głównego.

Nasze Towarzystwo reprezentowali obecny Prezes PTOiTr prof. Leszek Romanowski, Prezes poprzedniej kadencji prof. Marek Synder, członek Zarządu Głównego dr hab. Łukasz Matuszewski, prof. Przemysław Lubiatowski oraz dr Marta Twardowska, rezydentka w Klinice Chirurgii Ręki UM w Poznaniu.

Dzięki uprzejmości organizatorów nasze Towarzystwo miało własne stoisko, na którym prezentowano historię PTOiTr, jego aktualną działalność oraz zadania na przyszłość. Organizacyjnie byliśmy także wspomagani przez firmy MEDGAL oraz przez panią Monikę Kamińską-Jabłonkę z Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji.

Podczas uroczystej ceremonii otwarcia prof. Romanowski przedstawił osobiste relacje naukowo-zawodowe z kolegami z Francji oraz przedstawił film z historią naszego Towarzystwa, aktualne osiągnięcia i perspektywy na przyszłość. Dr Twardowska zaprosiła uczestników kongresu na nasze stoisko, a prof. Synder oficjalnie zaprosił Kolegów z Francji do uczestnictwa w nadchodzącym w 2020 Zjeździe Naukowym PTOiTr jako zaproszony kraj i Towarzystwo (SOFCOT).

W trakcie kongresu dr hab. Łukasz Matuszewski przedstawił pracę o urazach stawu łokciowego u dzieci, który podobnie jak drugi referat przedstawiamy przez prof. Przemysława Lubiatowskiego wzbudził duże zainteresowanie oraz burzliwą dyskusję.

Ważnym punktem pobytu naszej delegacji w Paryżu były odwiedziny ambasady polskiej mieszczącej się w Hôtel de Monaco, nazywany też Hôtel de Sagan, przy rue Saint-Dominique 57. Ten piękny obiekt zbudowany w 1774 według projektu Alexandre-Theodore Brongniarta od roku 1936 mieści naszą ambasadę w Paryżu.

Podczas kongresu mieliśmy możliwość zapoznania się z działalnością i kierunkami działań kolegów z Francji, oceniania nowych technik i trendów w ortopedii oraz traumatologii, a także poznawania nowych przyjaciół.

Z niecierpliwością czekamy na przyjazd kolegów z Francji do Gdańska w roku 2020.