Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne realizuje od 2014 roku ogólnopolski program edukacyjny. Celem programu jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie ortopedii i traumatologii oraz integracja naukowa krajowych ośrodków ortopedycznych.

Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne realizuje od 2014 roku ogólnopolski program edukacyjny. Celem programu jest podniesienie poziomu kształcenia w zakresie ortopedii i traumatologii oraz integracja naukowa krajowych ośrodków ortopedycznych.

Dotychczas program edukacyjny tworzą cztery elementy:
  1. Serwis internetowy Towarzystwa „Net4Doctor”
  2. Podręcznik dla studentów medycyny i rezydentów pt. „Ortopedia i traumatologia”
  3. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska – oficjalne czasopismo Towarzystwa
  4. Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna – zbiór monografii specjalistycznych
W 2017 roku prowadzone będą prace redakcyjne mające na celu opracowanie i przetłumaczenie na język angielski wydanego właśnie podręcznika „Ortopedia i traumatologia”, który dedykowany będzie studentom zagranicznym, uczącym się na uniwersytetach medycznych w Polsce.

Pragniemy także poinformować Państwa o kolejnej inicjatywie Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Obserwując w ostatnich latach poziom przygotowania zdających egzaminy specjalizujące z ortopedii i traumatologii, dostrzegliśmy pilną potrzebę usystematyzowania wiedzy i napisania ogólnopolskiego podręcznika dla lekarzy specjalizujących się w naszej dziedzinie.

Obecnie na medycznym rynku księgarskim znaleźć można wiele interesujących opracowań ortopedycznych, ale są to głównie tłumaczenia autorów zagranicznych lub opracowania monograficzne. Zakres tematyczny tych publikacji często daleko wykracza poza wymaganą wiedzę na egzaminach. Mamy nadzieję, że opracowanie jednolitego, wspólnego podręcznika pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pomoże osobom przygotowującym się do egzaminów opanować niezbędne wiadomości.

Uprzejmie zapraszamy wszystkich chętnych lekarzy specjalistów, do wzięcia udziału w tym – jakże ważnym dla naszego środowiska – przedsięwzięciu. Dodatkowym czynnikiem motywującym jest fakt, że do tej pory nie powstał jeszcze ogólnokrajowy podręcznik ortopedyczny dedykowany specjalizującym się kolegom, pomimo, że nasze Towarzystwo jest jednym z najstarszych towarzystw medycznych w Polsce.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu mailowego: office@polishorthopaedics.pl

Z poważaniem

Prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
Redaktor Naczelny Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej