Poniżej udostępniamy Państwu zalecenia Konsultanta Krajowego w dobie epidemii dla oddziałów ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Materiały zostały opublikowane w wersji PDF.

1. Ścieżka potencjalnie zakażony pacjent w oddziale (1)

2. Ścieżka Izba Przyjęć Planowych (1)

3. Ścieżka Chorzy planowi w oddziale (1) 

4. Ścieżka Blok Operacyjny (1)

5. Pismo przewodnie

6. Instrukcja pomiaru temperatury

7. 26.04.2020 środki ochrony SPSK (1)

8. KK pismo M. Miłkowski poza pandemią

9. KK pismo. M. Miłkowski w czasie COVID-19