Pragnę poinformować wszystkich rezydentów ortopedii i traumatologii w Polsce, że nasz klub Bio-Ortho-R (Resident) organizuje cotygodniowe zajęcia przygotowawcze do egzaminu specjalizacyjnego.

Do tej pory zajęcia odbywały się stacjonarnie, jednak z uwagi z uwagi na stan epidemii organizujemy spotkania on-line w piątki od 16:00. do 17:30.

Program zajęć podzielone są na 65 spotkań w trakcie których omawiamy wszystkie ważniejsze zagadnienia przygotowawcze do egzaminu w cyklu trzyletnim.

W pierwszej części jest wykład tematyczny, a w drugiej wspólne rozwiązywanie pytań testowych.

W najbliższy piątek, to jest jutro, omawiamy zagadnienie związane z ortopedią dziecięcą: Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, ch. Perthesa i inne.


Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy.

Proszę o kontakt z doktorem Michałem Kościuszko z Wrocławia celem zapisania na zajęcia (tel. 883 200 238; mkosciuszko@tlen.pl).


Zajęcia są obecnie bezpłatne, finansowane przez Fundację Bio-Ortho-Sport.

Mam nadzieję, że Pan Prezes Profesor Romanowski poprze naszą inicjatywę.Serdecznie pozdrawiam,

dr hab. n. med. Bogusław Sadlik