Przedstawiamy list w sprawie decyzji dotyczącej dokończenia sesji wiosennej egzaminów specjalizacyjnych PES, w tym egzaminu z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

 

[LIST KONSULTANTA KRAJOWEGO]