Polskie Towarzystwo
Ortopedyczne i Traumatologiczne
Master Section

III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana..."

Łódź, 03-11-2016
III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana...
W dniu 28 października br. odbyło się w Centrum Konferencyjnym przy ul. Mickiewicza 29 w Katowicach III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w znacznych deformacjach i destrukcjach kostnych”, zorganizowane przez Katedrę i Klinikę Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Patronat nad tym ważnym wydarzeniem objęli: Wojewoda Śląski - Jarosław Wieczorek, Marszałek Województwa Śląskiego - Wojciech Saługa, Prezydent Miasta Katowice - Marcin Krupa, Rektor SUM - Przemysław Jałowiecki, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach - Jacek Kozakiewicz oraz Dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego SUM - Klaudia Rogowska.

Do udziału w Spotkaniu zaprosiliśmy wybitne autorytety w tej dziedzinie, m.in. Prof. Juliana Dutkę i Prof. Artura Gądka z Krakowa oraz Prof. Jacka Kowalczewskiego z Warszawy. Wielu przedstawicieli z czołowych ośrodków ortopedyczno-urazowych w kraju przedstawiło swoje dokonania i wyniki aloplastyk stawu kolanowego. Wszystkie wystąpienia uwzględniały, zgodnie z wytycznymi organizatorów, aspekty praktyczne wykonywanych zabiegów operacyjnych i własne doświadczenia. Istotne były krótkie prezentacje trudnych przypadków i dyskusja nad możliwościami ich zaopatrzenia chirurgicznego. Szczególnie cieszy duża frekwencja oraz uczestnictwo ordynatorów wielu oddziałów ortopedyczno-traumatologicznych nie tylko woj. śląskiego, ale i całej Polski, młodych lekarzy różnych specjalności, studentów i pielęgniarek.

Pamiętaliśmy także o zaproszeniu naszych Seniorów, m.in. dr. Franciszka Chmielaka, Zbigniewa Kalamata, Adama Materny, Jerzego Nowickiego i Adama Śliwińskiego. Wydarzeniu towarzyszyła bardzo miła i życzliwa atmosfera, a międzypokoleniowy charakter obrad z pewnością przyczyni się do ujednolicenia standardów postępowania operacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych kolana.

W dniu poprzedzającym Sympozjum odbyły się w tym samym miejscu tzw. warsztaty – „Knee Revision Masters”, w trakcie których wybitni specjaliści w zakresie implantacji sztucznych stawów prowadzili dyskusję i pokazowe ćwiczenia praktyczne na preparatach kostnych z osobami na co dzień wszczepiającymi endoprotezy. Należy dodać, że aloplastyka kolana jest, obok aloplastyki stawu biodrowego, najczęściej wykonywaną ortopedyczną procedurą medyczną, u coraz młodszych i starszych pacjentów. Wzrasta też liczba niezwykle trudnych i złożonych reoperacji. Procedury te stanowią nie tylko problem medyczny, ale i społeczny, ze względu na dużą liczbę chorych oczekujących na wymianę stawu.

Z poważaniem
Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i NaukowegoZapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Sympozjum:

do góry