Pacjentem dra Andrzeja Zawadzkiego jest 74-letni mężczyzna, który doznał złamania niskoenergetycznego, upadając z własnej wysokości. Zapraszamy do prześledzenia techniki leczenia złamania panewki stawu biodrowego z dostępu biodrowo-pachwinowego.

Materiał filmowy z sali operacyjnej z komentarzem dra Andrzeja Zawadzkiego udostępniamy w całości na platformie edukacyjnej dla lekarzy pod oficjalnym patronatem PTOiTr – Net4Doctor [PRZEJDŹ DO ZABIEGU].

W jaki sposób możesz korzystać z materiału bez ograniczeń?