Szanowni Państwo! 

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w 2020 r. będą organizatorami Zjazdu naszego Towarzystwa. Na Pomorzu Gdańskim będzie to czwarte takie spotkanie. Pierwsze, zorganizowane przez Henryka Cetkowskiego, ordynatora Oddziału Ortopedii w Gdyni, twórcę polskiej ortopedii w naszym regionie, odbyło się w Gdyni w 1946 r. Tematyka tego VII Zjazdu PTOiTr dotyczyła spraw wówczas najbardziej aktualnych, takich jak leczenie gruźlicy stawu biodrowego oraz leczenie urazów wojennych.         

Powstanie Katedry i Kliniki Ortopedii w Gdańsku w 1953 r. wpłynęło na dalszy rozwój ortopedii na Pomorzu i zorganizowanie kolejnego XIII Zjazdu Towarzystwa w 1959 r. przez prof. Alfonsa Sengera. Tematem Zjazdu były zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego oraz leczenie gruźlicy kostno-stawowej. Po kilkunastu latach, w 1976 r., prof. Antoni Hlavaty organizuje kolejny, XXI Zjazd naszego Towarzystwa poświęcony leczeniu wrodzonej stopy końsko-szpotawej oraz zastosowaniu stabilnej osteosyntezy. W 1992 r., już w niepodległej Polsce, prof. Józef Szczekot organizuje z dużym rozmachem XXIX Zjazd PTOiTr. Tematyka Zjazdu to operacyjne leczenie bocznych skrzywień kręgosłupa oraz obrażenia stawu kolanowego. Zjazd ten został zapamiętany przez wielu ortopedów bardzo pozytywnie jako wydarzenie naukowe, ale także ze względu na świetną organizację. 

Zadaniem stojącym przed nami podczas tego Zjazdu jest próba stworzenia zaleceń dotyczących traumatologii narządu dla młodych ludzi szkolących się nie tylko w ortopedii, ale również w neurochirurgii, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej czy ratownictwie medycznym. Wiedza ta skierowana jest również do lekarzy szkolących się w radiologii i rehabilitacji. Chcemy, aby formuła Zjazdu ułatwiała nie tylko naukę praktyczną traumatologii, ale również zdanie egzaminu specjalistycznego. 

W związku z tym zapraszamy koleżanki i kolegów, szkolących się w chirurgii ogólnej do udziału w naszym Zjeździe. Wasza praca w wielu oddziałach chirurgii ogólnej w dużej mierze dotyczy traumatologii narządu ruchu. Zorganizujemy dla Państwa specjalne sesje naukowe dedykowane dla potrzeb chirurgów ogólnych zajmujących się traumatologią. 

Podejmujemy się trudnego zadania, ale wierzymy, że możemy to zrobić przy współpracy ośrodków ortopedycznych na Pomorzu i w całej Polsce. Sprzyjać nam będzie magiczne miejsce, jakim jest Gdańsk, wspaniała architektura, zabytki, Morze Bałtyckie, które z pewnością zostawią niezapomniane wrażenie na uczestnikach. 

Rejestracja i więcej informacji o Zjeździe na stronie: www.gdansk-ptoitr2020.pl  


Zapraszamy do Gdańska!


Profesor Tomasz Mazurek 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
43. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 
Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu GUMed